Welkom

50 jaar
sleutelmoment
terugblikken op het verleden
bloggen om te verwerken
en… afscheid te nemen

 

 

Begrip voor autisme

Deze blog-website heeft als doel om te informeren over- en begrip te vragen voor autisme. Ze bevat ook dagelijkse zaken uit het leven en beleven van kris.


Asperger syndroom

Een autisme spectrum stoornis met als kenmerk beperkingen in de sociale interacties, gebrek aan inlevingsvermogen, moeite met veranderingen, neiging tot vaste gewoonten, onhandige motoriek, beperkte interesses, activiteiten die vaak obscessief zijn en ook makkelijk opgaan in een fantasiewereld.


CADASIL

Zeldzame erfelijke aandoening van de kleine hersenbloedvaten waardoor beroertes, migraine, apathie, gedragsverandering en dementie kunnen ontstaan.