Wilsverklaringen

Wilsverklaringen

14 juni 2020 Uit Door Peter

Met goed voorbereiden kun je je naasten zorgen besparen. Je kunt ervoor zorgen dat men ook je eigen keuze’s respecteert. Kris is zich hiervan zeer bewust. Behalve uitvoerige gesprekken met mij persoonlijk, liet hij zich ook bijstaan door ‘huis van de Mens’ afdeling Diksmuide.

Negatieve wilsverklaring

Hier gaat over het afwijzen van behandelingen en onderzoeken. Artsen zijn wettelijk verplicht dit te respecteren. Het is op dit moment niet mogelijk om een ‘negatieve wilsverklaring’ te laten registreren. Het opstellen van de negatieve wilsverklaring gebeurt best in aanwezigheid van een arts, zodat er geen discussie is over de wilsbekwaamheid. In tegenstelling tot de wilsverklaring betreffende euthanasie moeten er geen getuigen optreden bij de negatieve wilsverklaring. Je kunt wel een vertegenwoordiger aanduiden die voor uw rechten opkomt, als je het zelf niet meer kunt.
Je bewaart de negatieve wilsverklaring zelf en je geeft één exemplaar aan je vertrouwenspersoon en aan je behandelende (huis)arts voor in jouw patiëntendossier.Ook aanvragen van een LEIF-kaart is nuttig.  Info: https://leif.be/leifkaart/

Wilsverklaring inzake euthanasie (bij onomkeerbaar coma)

De wet voorziet de mogelijkheid om een wilsverklaring op te stellen (wettelijk voorgeschreven formulier) waarin men vraagt dat er euthanasie wordt verricht indien men op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest. Registratie gebeurt via gemeentelijke administratie bij het Ministerie van Volksgezondheid.

Verklaring voor orgaan-, weefsel- en celdonatie

Vanaf 1 juli 2020 zullen de keuzemogelijkheden veel ruimer zijn dan ‘voor of tegen’. Je zal voortaan vier beslissingen met betrekking tot de donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden kunnen vastleggen. Zo zal je kunnen aanduiden of je wel dan niet instemt met orgaan-, weefsel- of celdonatie voor wetenschappelijk onderzoek of ontwikkeling van nieuwe behandelingen.  Dat zal ook online kunnen gebeuren: https://www.mijngezondheid.belgie.be/ 

Wilsverklaring teraardebestelling (rijksregister)

Begrafenis, uitvaart, laatste afscheid… sterven doen we allemaal.  Toch weten nog veel mensen niet dat het vastleggen van een aantal kernzaken wettelijk voorzien is. Bij een overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsverklaring heeft laten registreren (via dienst Burgerzaken). Als dit het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.